Przejdź do treści

HISZPAŃSKIE PRZYMIOTNIKI – EL ADJETIVO

HISZPAŃSKI PRZYMIOTNIK

Przymiotnik to słowa, które służą  do opisywania rzeczy, osób. Należy pamiętać, ze przymiotnik zazwyczaj występuje po rzeczowniku. 

 

koszule

La camisa
La camisa rosa

Różowa koszula.

Zobacz w jaki sposób prawidłowo tworzyć zdania z użyciem przymiotnika po hiszpańsku:

La camisa de la derecha

Koszula po prawej stronie.

La camisa que está en el centro de la fotografía.

Koszula, która jest po środku zdjęcia.

I oczywiście połączenie kilku z tych możliwości:

 • La camisa azul con rayas blancas que está a la izquierda.
 • Koszula niebieska w paski która jest po lewej stronie.
ludziki

W tej części zajmujemy się głównie przymiotnikiem. Przymiotnik zwykle pojawia się obok rzeczownika (głównie za nim) lub odnosi się do rzeczownika z czasownikiem (głównie z  czasownikami “ser” i “estar”)

 

 • La camiseta blanca
 • Biała koszulka
 • Ramón es simpático, ¿verdad?  
 •  Ramón jest sympatyczny, prawda?
 • Carmen está resfriada
 • Carmen jest przeziębiona
 • Antonio parece aburrido estos días.
 • Antonio ostatnio  wydaje się być znudzony.
 • Las chicas llegaron cansadas.
 • Dziewczyny dotarły zmęczone.
warto zapamietać

W innych przypadkach przymiotnik odnosi się do poprzedniego słowa lub zdania i wtedy zwykle wyraża nasze uczucia, nasze reakcje…

Ta reakcja może być również wyrażona rzeczownikam: ¡qué pena! (jaka szkoda), ¡qué miedo! )oo jak się boję)  Lub przysłówkami: ¡qué bien!,( jak dobrze) ¡qué mal!.(jak źle) W takich przypadkach powinieneś spróbować wymówić przymiotnik z ekspresyjną intonacją.

[qsm quiz=24]

RODZAJE PRZYMIOTNIKA HISZPAŃSKIEGO GÉNERO DE LOS ADJETIVOS

Podobnie jak w przypadku rzeczowników, rodzaj przymiotników związany jest z końcówką wyrazu. Najprostszą formą, podobnie jak w rzeczownikach, jest końcówka –o dla rodzaju męskiego i końcówka –a dla żeńskiego, które są używane dla ludzi i rzeczy.

RZECZOWNIK - EL SUSTANTIVO

Inne przymiotniki tworzą rodzaj (męski lub żeński) inaczej. Tworzymy je tak samo jak rzeczowniki a wygląda to tak:

A) Te,  męskie, które kończą się na  –dor (związany z czasownikami) i żeńską końcówką na -a:

trabajador trabajadora,
hablador habladora,

comprador compradora,
repartidor repartidora,

limpiador limpiadora

B) Męski zakończony na: consonante i żeński zakończony na: -a :

 inglés – inglesa,
español – española,
andaluz – andaluza,
alemán – alemana

C)Przymiotniki o tylko jednej formie, niezmienne, które nie zmieniają się na męski lub żeński, które mogą kończyć się na samogłoskę (wszystkie oprócz –o) Lub na spółgłoskę (–l, –n, –r, –s, –z).
są w następujących grupach:

Przymiotniki zakończone na a:

moscovita, belga, hipócrita, rosa, violeta, lila, naranja..

Ta grupa obejmuje także zakończenia  –ista, odnosząc się do zawodów i opisów osób:

electricista, taxista,coleccionista, socialista, feminista, egoísta

Zakończone na  –e:

inteligente, triste, grande, doble, verde, dulce, pobre, posible, londinense, canadiense

Wśród tych przymiotników jest wiele, które kończą się na:–ble(wiele z nich składa się z czasowników):

lavar > lavable
reciclar > reciclable
contar > contable
clasificar > clasificable

Także przymiotniki zakończone na –ante są związane z czasownikami i są niezmienne w rodzaju:

interesar > interesante
participar > participante
amar > amante
cantar > cantante

Zakończone na –i, prawie zawsze z naciskiem wymowy na–i (–í, z akcentem) i które zwykle odnoszą się do narodowości:

marroquí, iraní, saudí,
paquistaní, kuwaití, saharaui

spółgłoskowe zakończenia  (–l, –n, –r, –s, –z):

fácil, azul, total, débil, parcial, general, habitual… 
virgen, joven
particular, familiar, muscular
gris ,  francés – francesa
feliz, veloz

warto zapamiętać 2

POMYŚL TROCHĘ - PIENSA UN POCO

Chociaż często rodzaj rzeczownika i przymiotnika może mieć tę samą formę (un chico simpáticouna chica alta…), należy zwrócić uwagę na niezmienne formy: un chico alegre / una chica alegre, un jerséy  azul /una camisa azul, un abrigo gris, una gorra verde…

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ PRZYMIOTNIKA PO HISZPAŃSKU - NÚMERO DE LOS ADJETIVOS

[QTL-Quiz id=5]

Liczba mnoga przymiotników powstaje w taki sam sposób, jak liczba mnoga rzeczowników.
Jeśli przymiotnik kończy się na samogłoskę, dodaj  –s:

alta > altas
verde > verdes
cursi > cursis
feo > feos
gris > grises

Jeśli samogłoska jest silną samogłoską słowa (z akcentem), dodaj –s lub –es:

israelí > israelís / israelíes
hindú > hindús / hindúes

Jeśli kończy się na spółgłoskę, dodaj –es.
Jeśli spółgłoska jest–z, zmień na –c.

elecciones generales
pinturas azules
estudiantes jóvenes
familias felices

ZGODNOŚĆ PRZYMIOTNIKÓW - CONCORDANCIA DE LOS ADJETIVOS

Jak już wiecie, przymiotniki utrzymują we wskazany sposób relację zgodności rodzaju i liczby z rzeczownikami i rodzajnikami.

 • Hoy estrenan unas películas norteamericanas con actores hispanos. 
 • Dziś wydają kilka północnoamerykańskich filmów z latynoskimi aktorami.

Forma zostaje zachowana, jeżeli przymiotnik jest niezmienny:

 • unas personas muy importantes / unos proyectos interesantes
 • kilka bardzo ważnych osób / kilka ciekawych projektów

W takich przypadkach to właśnie rodzajniki  (męski lub żeński) zależy wypowiedzi, ponieważ rzeczownik i przymiotnik są niezmienne:

 • los / las protagonistas son canadienses
 • bohaterami/ bohaterkami są Kanadyjczycy / kanadyjki
warto zapamietać

Niektóre przymiotniki zmieniają swoją formę (skracają są na końcu wyrazu), gdy znajdują się przed rzeczownikiem. Jest ich niewiele, ale różnią się. Spójrz na następujące przykłady:

 

bueno / buena: Es un buen libro… y han preparado una buena película, con buenos actores, también.

W tym przypadku zmiana występuje tylko wtedy, gdy przymiotnikowi towarzyszy rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej.

malo / mala: Tiene un mal día porque le han dado una mala noticia

Również w tym przypadku zmiany dotyczą tylko formy związanej z rodzajem męskim pojedynczym. 

grande: Es un matrimonio de artistas. Él es un gran escritory ella es una gran actriz y ha trabajado en grandes teatros. Observa ahora la diferencia: cambian la forma masculina y la femenina, siempre en singular.

Inne przymiotniki o podobnej funkcji (san / santo), a także przy liczbach:
(
primer / primero, tercer / tercero, cien / ciento)  y varios cuantificadores
(
algún / alguno, ningún / ninguno) y rodzajnik nieokreślony  (un / uno).

Bueno i malo mogą mieć również inną modyfikację. Gdy nie towarzyszą rzeczownikowi i odnoszą się do czasownika (działają jako przysłówki), są formułowane jako bien / mal:

Tiene buena salud; se encuentra bien.
Creo que es mala idea hacer eso así: te va a salir mal.

juan ramon

La negra va dormida,con una rosa blanca en la mano.
Juan Ramón Jiménez (Huelva, España, 1881 -San Juan de Puerto Rico, 1958). Premio Nobel de Literatura en 1956. Profesor en varias universidades norteamericanas, es autor de libros poesía profundamente intelectual que buscan reflejar la belleza pura.

Czarna kobieta śpi z białą różą w dłoni.
Juan Ramón Jiménez (Huelva, Hiszpania, 1881 – San Juan de Portoryko, 1958). Literacka Nagroda Nobla w 1956 r. Profesor na kilku uniwersytetach w Ameryce Północnej, autor głęboko intelektualnych tomów poetyckich, które starają się odzwierciedlić czyste piękno.

ZNACZENIE PRZYMIOTNIKA HISZPAŃSKIEGO
SIGNIFICADO DEL ADJETIVO

Usamos los adjetivos (y las construcciones similares) para dar detalles de un sustantivo. Conseguimos así ser más exactos porque el significado del nombre es más concreto. En el ejemplo siguiente, el sustantivo la mano no puede identificar una mano concreta, pero sí la mano izquierda o la mano sucia. El adjetivo permite “reducir” el significado de los sustantivos.

Używamy przymiotników (i podobnych konstrukcji), aby podać szczegóły rzeczownika. W ten sposób stajemy się bardziej dokładni, ponieważ znaczenie nazwy jest bardziej szczegółowe. W poniższym przykładzie rzeczownik ręka nie może identyfikować konkretnej ręki, ale może identyfikować lewą lub brudną rękę. Przymiotnik pozwala „zredukować” znaczenie rzeczowników.

El adjetivo también puede expresar opinión, subjetividad: según los adjetivos empleados, la información puede ser del sustantivo o la opinión de la persona que habla.

Przymiotnik może również wyrażać opinię, podmiotowość: w zależności od użytych przymiotników informacją może być rzeczownik lub opinia osoby mówiącej.

table
[QTL-Quiz id=6]
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments